Lähetysten seuranta

Seuraa lähetyksiä mistä vain

Putkipostilähetyksiä voidaan seurata helposti verkkoselaimessa toimivalla  lähetystenseurantaohjelmalla. Sen käyttö on helppoa eikä vaadi erillisten ohjelmistojen asentamista.

Järjestelmämme tukee myös viivakoodien lukemista. Merkitsemällä lähetykset ja niiden sisällöt viivakoodein voidaan esimerkiksi laboratoriossa seurata, millaisia näytteitä sinne on saapumassa ja varautua etukäteen niiden käsittelyyn. 

Molemmat ohjelmat mahdollistavat laitteiden optimaalisen käytön.  

Visuaalisuus

Laajennettavuus

Ilmoitukset

Kiinteistönvalvonta

Tunnistus ja suojaus