Teollisuuden järjestelmät soveltuvat kaikkialle, missä näytteitä analysoidaan ja missä laadun tarkkailu on tärkeää. Putkiposti soveltuu erinomaisesti myös pienehköjen työkalujen ja varaosien sekä dokumenttien lähettämiseen työpisteiden välillä.

Teollisuuden järjestelmät ovat usein pisteestä-pisteeseen – järjestelmiä tuotantolinjan ja laboratorion välillä, mutta voivat olla myös useamman aseman ja linjaston järjestelmiä.

Putkiposti nopeuttaa näytteiden toimittamista laboratorioon analysoitavaksi ja siten mahdollisten tuotannossa olevien virheiden huomaamista. Putkipostilla saat kustannussäästöjä ja keskität henkilöstön työpanoksen olennaisiin tehtäviin.

Uusien järjestelmien lisäksi pystymme modifioimaan hyvinkin vanhoja järjestelmiä sekä toimittamaan varaosia niihin, huoltoja unohtamatta.